Grocery Retailer

 

   Coronation Plaza NTUC Fairprice
Coronation Plaza NTUC Fairprice
Completed in May 2012


   
Bukit Ho Swee NTUC Fairprice
Completed in Nov 2013


   
Bukit Merah NTUC


   
  Yishun NTUC